Monthly Archives: novembre 2013

Convocatòria d’Assemblea Ordinària de Socis 2013 de l’ABPS

La Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges convoca els seus socis i sòcies a l’Assemblea ordinària 2013 de l’entitat, que tindrà lloc el proper diumenge dia 1 de desembre.

L’assemblea es realitzarà a la seu de l’entitat, el Palau del Rei Moro, al carrer d’en Bosch, 10-12 de Sitges, a les 11,30h en primera convocatòria i a les 12h en segona convocatòria, amb els següents punts en l’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea.
2. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2013
3. Lectura de les memòries d’activitats de les entitats amb seu al Palau.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes
5. Presentació dels projectes i aprovació, si s’escau, del pressupost 2014.
6. Relació d’altes i baixes socis.
7. Proposta d’adhesió a la Declaració pel Dret a Decidir del Parlament de
Catalunya
8. Informació relativa al Documental de Festa Major i Centre
d’Interpretació de la Festa.
9. Informació de la proposta de modificació dels estatuts i els reglaments
interns.
10. Proposta de ratificació de canvis en la composició de la Junta
Directiva.
11. Propostes urgents
12. Torn obert de paraules.

És molt important que els associats de l’Agrupació assistiu a la convocatòria.

Escut de l'ABPS