Monthly Archives: novembre 2014

Convocatòria de l’Assemblea Ordinària i Electiva de Socis 2014 de l’ABPS

La Junta Directiva actual ha fet públic l’ordre del dia de l’Assemblea de Socis anual, mitjançant la convocatòria que s’ha enviat a tots els socis i sòcies de l’entitat i que rebran properament als seus domicilis.

La reunió, que també serà electiva, tindrà lloc el divendres 12 de desembre a les 21,30h en primera convocatòria i a les 22h en segona convocatòria a la seu de l’entitat, al Palau del Rei Moro, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea.
2. Lectura de les memòries d’activitats de les entitats amb seu al Palau.
3. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2014.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2015.
6. Relació d’altes i baixes socis.
7. Demanda a l’Agrupació pels versos del Ball de Diables.
8. Presentació de les candidatures i elecció de la Junta Directiva.
9. Torn obert de paraules.

Dins dels terminis establers, que la Junta ha notificat per tal que els socis i sòcies puguin presentar candidatures per presidir l’associació, l’única candidatura que s’ha presentat ha estat la que encapçala l’actual president Xavier Salmerón i que està formada pels següents socis:

Xavier Salmerón i Carbonell, President
Loreto Baqués i Almirall, Vicepresidenta
Daniel Piques i Ribalta, Tresorer
Pepi Martínez i Font, Secretària

Adriana Matas i Casademont, vocal
Raquel Planas i Lluis, vocal
Edu Sentís i Parelló, vocal
Maica Díez i Alcón, vocal
Pau Baqués i del Campo, vocal
Xavi Huete i Carreras, vocal
Serena Serra i Masó, vocal
Gabri González i Miret, vocal
Bàrbara Muntané i Urbano, vocal
Ramon Méndez i Cervera, vocal
Rosa Maria Nebleza i Raventós, vocal
Carme Comas i Domingo, vocal
Joan Duran i Ferrer, vocal

Xavier Salmerón ha volgut manifestar que d’acord amb la resta de l’equip directiu la idea inicial era no presentar de nou una candidatura. No obstant i això, les actuals circumstàncies marcades per la demanda judicial pendent encara de resoldre, han obligat a renovar el compromís d’aquesta junta amb l’entitat.

De fet, la nova candidatura s’ha marcat com objectiu resoldre aquest tema abans d’un any, i mentre això no es fa efectiu, analitzar de forma crítica, valorant i analitzant quin ha de ser el futur de l’entitat dins la festa i el món associatiu de la vila. És per això que alguns membres de la candidatura que provenen de l’actual junta ja han comunicat la seva intenció de dimitir un cop s’hagi resolt la demanda –ara per ara, continuen per ser conseqüents i solidaris amb les decisions adoptades fins ara pel conjunt de l’equip directiu- i les noves incorporacions serviran per aportar nous punts de vista al debat general relatiu al futur de l’Agrupació.

Per tant, l’única candidatura presentada es marca com a termini, si surt escollida, d’un any per aconseguir tots aquests propòsits. Passat aquest termini, el mateix Xavier Salmerón i la seva candidatura es comprometen a dimitir i possibilitar així un relleu sense cap tipus de llast i amb un esperit fundacional renovat als temps actuals.

Assemblea ABPS 2014

Convocada l’Assemblea de Socis de l’ABPS del 2014

La Junta Directiva presidida per Xavier Salmerón i Carbonell ha decidit convocar l’Assemblea General de Socis 2014 de caràcter ordinari, i que alhora serà electiva, pel pròxim divendres dia 12 de desembre de 2014 a les 21,30h en primera convocatòria.

Al ser una assemblea electiva, s’obre un termini per tal que tots aquells socis de l’entitat que vulguin presentar una candidatura per presidir l’Agrupació i formar part de la junta, ho puguin comunicar sempre per escrit a qualsevol membre de l’actual junta o per correu electrònic (info@agruapsitges.cat) abans del 20 de novembre de 2014. Passat aquest termini, es comunicarà i confirmarà a tots els socis l’ordre del dia de l’Assemblea ordinària electiva i s’anunciarà les candidatures presentades.

Per formar part de la junta directiva, segons els articles 4 i 5 dels estatuts de l’entitat, només cal que siguin majors de 16 anys amb una antiguitat de més d’un any com a soci, i que els socis entre 16 i 18 anys només podran ocupar vocalies.

L’actual junta directiva compleix així el seu mandat de dos anys tal com marquen els estatuts que ha de ser, després d’haver-se aprovat la seva candidatura a l’Assemblea de socis del 2012 per unanimitat.

Assemblea ABPS 2014