Tag Archives: Assemblea de Socis

L’Assemblea de socis de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges aprova els nous Estatus per unanimitat

L’entitat sitgetana va celebrar una Assemblea Extraordinària per aprovar els nous Estatuts i els nous Reglaments. Els reglaments van ser aprovats per majoria absoluta.

La Junta Directiva presidida per Xavier Salmerón va convocar a principis de novembre una Assemblea Extraordinària de socis que va tenir lloc el passat divendres 27 de novembre amb la finalitat de sotmetre la massa social de l’entitat a l’aprovació o no dels nous Estatuts i Reglaments interns.

Amb una assistència de gairebé una cinquantena de socis i sòcies, es va fer una lectura dels nous documents on els Estatuts varen ser aprovats per unanimitat i sense cap esmena. Els nous Estatuts s’adapten a les noves normatives i tecnologies per a la gestió de les associacions culturals. Així mateix el nou text recull i regula, entre altres mesures, la millora de participació interna amb la creació d’un nou òrgan dins l’Agrupació que s’anomena Assemblea de Balls, i la possibilitat de convocar consultes internes on els associats puguin votar. També s’ajusten les competències en matèria de coordinació dels balls de l’entitat, que passen a ser responsabilitat de la presidència. Tanmateix la proposta dels nous estatuts especifiquen que el president i el vicepresident de l’entitat no poden formar part de la Comissió Municipal de Festa Major i Santa Tecla. Un altre aspecte important d’aquesta modificació, és la regulació per a la possible incorporació de balls ja existents i/o nous a l’associació.

Després d’aprovar els nous Estatuts, va ser torn d’aprovar el nou Reglament Intern i Règim sancionador que aquest va ser aprovat per majoria absoluta dels assistents amb un 85% dels vots. Aquest text és el resultat de refondre els anteriors relatius a balls grans i balls infantils en un de sol; i regula l’accés als balls, les llistes d’espera, i la participació dels balladors en les actuacions tant dins com fora de la Vila.

Un dels moments amb més debat de l’Assemblea va ser el d’aprovar o no una esmena als nous Reglaments presentada per la Junta Directiva i que feia referencia a la limitació de 10 d’anys de pertinència a un ball, sempre i quan hi hagi llista d’espera. El punt no va ser aprovat però sí que va generar el compromís unànime de què les properes Juntes Directives trobin una alternativa estudiant a fons quin seria el límit d’anys de pertinència ball per ball tenint en compte les característiques de cada colla.

Loreto Baqués i Almirall encapçala l’única candidatura a presidir l’Agrupació que es sotmetrà a votació a l’Assemblea Anual i Electiva de socis

Dissabte 19 de desembre a les 18,30h està convocada l’Assemblea Anual de socis de l’entitat que alhora serà Electiva en dimitir en bloc la Junta Directiva actual després d’haver complert els objectius marcats. La candidatura que encapçala la Loreto Baqués i Almirall per presidir l’Agrupació és l’única que s’ha presentat i està composta pels següents membres: Loreto Baqués, Presidenta; Eduard Sentís, Vicepresident; Daniel Piques, Tresorer; Chari Villacañas, Secretària; Pepi Martínez, Adriana Matas, Raquel Planas, Bàrbara Muntané, Maica Díez, Xavi Huete, Serena Serra, Gabri González, Axel Neumann i Xavier Salmerón; vocals.

Loreto Baqués i Almirall és filla de Ricard Baqués i Alari, soci fundador de l’Agrupació. En aquests dos últims anys, Loreto ha format part de la Junta Directiva presidida per Xavier Salmerón i en aquest últim any ha exercit el càrrec de Vicepresidenta. Dins de l’entitat ha format part del ball de Panderetes, Cintes i Gitanes, i fora de l’entitat ha estat portant dels Gegants Americanos. Actualment està a la llista d’espera del Ball de Bastons i també repica les campanes de la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla per Festa Major i altres festivitats de la vila. Si els socis reunits en Assemblea voten a favor de la seva candidatura, Loreto serà la segona dona que exerceix el càrrec de presidència a l’entitat i ho farà durant els dos propers anys.

assemblea_estatuts_2015

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges celebra les seves assemblees

L’entitat sitgetana farà dues assemblees en menys d’un mes. Una d’elles serà extraordinària per aprovar els nous Estatuts i reglaments, i l’altra serà electiva.

Com a continuació de tot el procés de reflexió i actualització de l’entitat iniciat per la Junta Directiva que presideix Xavier Salmerón amb les Taules Rodones que van tenir lloc l’hivern d’aquest any, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges (ABPS), celebrarà el dissabte vinent dia 7 de novembre, a les 19 h, a la seva seu del Palau del Rei Moro, una reunió informativa on s’hi ha convocat tots els socis, per donar compte del contingut dels textos que en l’Assemblea convocada de forma extraordinària per al dia 27 de novembre se sotmetran a la ratificació de la massa social de l’entitat.

Es tracta de la modificació dels Estatuts de l’entitat, que s’adapten a les noves normatives i tecnologies per a la gestió de les associacions culturals. Així mateix el nou text recull i regula, entre altres mesures, la millora de participació interna amb la creació d’un nou òrgan dins l’Agrupa que s’anomena Assemblea de Balls, i la possibilitat de convocar consultes internes on els associats puguin votar. També s’ajusten les competències en matèria de coordinació dels balls de l’entitat, que passen a ser responsabilitat de la presidència. Tanmateix la proposta dels nous estatuts especifiquen que el president i el vicepresident de l’entitat no pot formar part de la Comissió Municipal de Festa Major i Santa Tecla.

Un altre aspecte important d’aquesta modificació, és la regulació per a la possible incorporació de balls ja existents i/o nous a l’associació.

Igualment, se sotmetrà a la consideració dels socis de l’entitat, l’aprovació d’un nou Reglament Intern i Règim sancionador. Aquest text és el resultat de refondre els anteriors relatius a balls grans i balls infantils en un de sol; i regula l’accés als balls, les llistes d’espera, la participació dels balladors en les actuacions tant dins com fora de la Vila.

Tant la proposta dels nous estatuts com la modificació dels reglaments, es poden consultar aquí o a la secretaria de l’entitat. També es poden sol·licitar per correu electrònic. Els socis que ho desitgin poden presentar esmenes als dos documents abans del 20 de novembre per ser debatuts en l’Assemblea.

La segona de les cites socials de Ca l’Agrupa és l’Assemblea Anual Ordinària que enguany té el caràcter d’Electiva i que està convocada per al dia 19 de desembre. Un cop tancat el contenciós contra l’entitat pels versos del seu ball de Diables, i un cop presentada una proposta de nous estatus i reglaments, la Junta actual finalitza el seu mandat. S’obre doncs el termini per a la presentació de candidatures fins al dia 27 de novembre. Per fer-ho, ho han de comunicar per escrit a qualsevol membre de l’actual junta o per correu electrònic (info@agruapsitges.cat). Passat aquest termini, es comunicarà i confirmarà a tots els socis l’ordre del dia de l’Assemblea ordinària electiva i s’anunciarà les candidatures presentades.

Per formar part de la junta directiva, segons els articles 4 i 5 dels estatuts de l’entitat, només cal que siguin majors de 16 anys amb una antiguitat de més d’un any com a soci, i que els socis entre 16 i 18 anys només podran ocupar vocalies.
banner_assemblees

 

Xavier Salmerón i Carbonell és re-escollit com a President de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges

L’Entitat va celebrar el passat 12 de desembre al Palau del Rei Moro la seva Assemblea General de Socis que alhora fou electiva

Amb una assistència de més de seixanta socis i sòcies, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges va celebrar, com fa anualment, la seva Assemblea Ordinària que alhora va ser electiva. La reunió es va desenvolupar de forma plàcida i primerament es va fer una lectura de la memòria d’activitats que l’entitat ha realitzat durant l’any 2014, destacant el projecte del documental de la Festa Major ‘Sitges, sentiments de Festa’ que va estrenar a l’abril i que s’han venut més de 800 dvd’s.

Tot seguit es va repassar l’estat de comptes de l’entitat, on el tresorer Dani Piques i Ribalta va anunciar que s’havia tancat l’exercici amb un dèficit de 1.697,24€, i uns ingressos pendents de 4.228,24€, convertint així l’exercici del 2014 amb un saldo positiu de 10.106,47€. Piques va ressaltar que la Junta té el compromís de realitzar activitats que beneficiïn el poble de Sitges i a la vegada divulgar la nostra cultura i folklore local sense haver de tancar en números vermells i no generar dèficit, tot i l’estancament d’ingressos provinents de les administracions públiques i la difícil tasca de vetllar i mantenir les instal·lacions municipals del Palau del Rei Moro.

Més crític va ser el punt de l’ordre del dia on es va explicar el procés que la Junta Directiva havia gestionat des de que va rebre la demanda on es denunciava l’Agrupació de Balls Populars de Sitges i al Llucifer del seu Ball de Diables per les contestacions d’aquest últim en els versos de les Festes Majors dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012. El President Xavier Salmerón explicà el risc d’una sentencia desfavorable als interessos de l’entitat i tots els intents que la seva Junta Directiva havia gestionat per tal d’arribar a un possible acord amb la part demandant i retirar així la demanda. Finalment, la Junta Directiva va portar a votació la possible expulsió de l’entitat del Llucifer per haver arribat a un pre-acord amb el demandant el mateix divendres que en cas de ser expulsat per assemblea, la part demandant retiraria la demanda. Per 45 vots en contra de l’expulsió, 17 a favor, i 2 abstencions, els socis reunits en assemblea van decidir no expulsar al Llucifer i per tant, anular el pre-acord de la Junta amb la part demandant i seguir endavant amb el procés judicial.

I arribà el moment de la renovació de càrrecs. L’única candidatura presentada fou aprovada per practica unanimitat amb dos abstencions i un vot en contra. Els nous càrrecs de la Junta Directiva són: President, Xavier Salmerón i Carbonell; Vicepresidenta, Loreto Baqués i Almirall; Tresorer, Daniel Piques i Ribalta; Secretària, Pepi Martínez i Font; Vocals, Adriana Matas i Casademont, Raquel Planas i Lluis, Maica Díez i Alcón, Pau Baqués i del Campo, Xavi Huete i Carreras, Serena Serra i Masó, Gabri González i Miret, Bàrbara Muntané i Urbano, Ramon Méndez i Cervera, Rosa Maria Nebleza i Raventós, Carme Comas i Domingo, i Joan Duran i Ferrer.

Xavier Salmerón i Carbonell ha estat el president de l’entitat en aquests dos últims anys. Prèviament havia estat membre de les dues juntes presidides per Joan Duran i Ferrer. Fins fa un any ha estat membre del Ball de la Moixiganga de Sitges i va ser en el seu dia, impulsor de l’Esplai de Lleure de l’ABPS. Actualment també es membre de la Comissió Municipal de Festa Major i Santa Tecla.

Xavier va manifestar que d’acord amb la candidatura presentada, s’han marcat un únic any de feina amb l’objectiu de resoldre la demanda judicial a l’Agrupació i analitzar de forma crítica, quin ha de ser el futur de l’entitat dins la festa i el món associatiu de la vila.

L’Assemblea finalitzà als volts de l’una de la matinada amb en el torn de precs i preguntes.

Foto Assemblea 2014

Convocatòria de l’Assemblea Ordinària i Electiva de Socis 2014 de l’ABPS

La Junta Directiva actual ha fet públic l’ordre del dia de l’Assemblea de Socis anual, mitjançant la convocatòria que s’ha enviat a tots els socis i sòcies de l’entitat i que rebran properament als seus domicilis.

La reunió, que també serà electiva, tindrà lloc el divendres 12 de desembre a les 21,30h en primera convocatòria i a les 22h en segona convocatòria a la seu de l’entitat, al Palau del Rei Moro, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea.
2. Lectura de les memòries d’activitats de les entitats amb seu al Palau.
3. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2014.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2015.
6. Relació d’altes i baixes socis.
7. Demanda a l’Agrupació pels versos del Ball de Diables.
8. Presentació de les candidatures i elecció de la Junta Directiva.
9. Torn obert de paraules.

Dins dels terminis establers, que la Junta ha notificat per tal que els socis i sòcies puguin presentar candidatures per presidir l’associació, l’única candidatura que s’ha presentat ha estat la que encapçala l’actual president Xavier Salmerón i que està formada pels següents socis:

Xavier Salmerón i Carbonell, President
Loreto Baqués i Almirall, Vicepresidenta
Daniel Piques i Ribalta, Tresorer
Pepi Martínez i Font, Secretària

Adriana Matas i Casademont, vocal
Raquel Planas i Lluis, vocal
Edu Sentís i Parelló, vocal
Maica Díez i Alcón, vocal
Pau Baqués i del Campo, vocal
Xavi Huete i Carreras, vocal
Serena Serra i Masó, vocal
Gabri González i Miret, vocal
Bàrbara Muntané i Urbano, vocal
Ramon Méndez i Cervera, vocal
Rosa Maria Nebleza i Raventós, vocal
Carme Comas i Domingo, vocal
Joan Duran i Ferrer, vocal

Xavier Salmerón ha volgut manifestar que d’acord amb la resta de l’equip directiu la idea inicial era no presentar de nou una candidatura. No obstant i això, les actuals circumstàncies marcades per la demanda judicial pendent encara de resoldre, han obligat a renovar el compromís d’aquesta junta amb l’entitat.

De fet, la nova candidatura s’ha marcat com objectiu resoldre aquest tema abans d’un any, i mentre això no es fa efectiu, analitzar de forma crítica, valorant i analitzant quin ha de ser el futur de l’entitat dins la festa i el món associatiu de la vila. És per això que alguns membres de la candidatura que provenen de l’actual junta ja han comunicat la seva intenció de dimitir un cop s’hagi resolt la demanda –ara per ara, continuen per ser conseqüents i solidaris amb les decisions adoptades fins ara pel conjunt de l’equip directiu- i les noves incorporacions serviran per aportar nous punts de vista al debat general relatiu al futur de l’Agrupació.

Per tant, l’única candidatura presentada es marca com a termini, si surt escollida, d’un any per aconseguir tots aquests propòsits. Passat aquest termini, el mateix Xavier Salmerón i la seva candidatura es comprometen a dimitir i possibilitar així un relleu sense cap tipus de llast i amb un esperit fundacional renovat als temps actuals.

Assemblea ABPS 2014

Convocada l’Assemblea de Socis de l’ABPS del 2014

La Junta Directiva presidida per Xavier Salmerón i Carbonell ha decidit convocar l’Assemblea General de Socis 2014 de caràcter ordinari, i que alhora serà electiva, pel pròxim divendres dia 12 de desembre de 2014 a les 21,30h en primera convocatòria.

Al ser una assemblea electiva, s’obre un termini per tal que tots aquells socis de l’entitat que vulguin presentar una candidatura per presidir l’Agrupació i formar part de la junta, ho puguin comunicar sempre per escrit a qualsevol membre de l’actual junta o per correu electrònic (info@agruapsitges.cat) abans del 20 de novembre de 2014. Passat aquest termini, es comunicarà i confirmarà a tots els socis l’ordre del dia de l’Assemblea ordinària electiva i s’anunciarà les candidatures presentades.

Per formar part de la junta directiva, segons els articles 4 i 5 dels estatuts de l’entitat, només cal que siguin majors de 16 anys amb una antiguitat de més d’un any com a soci, i que els socis entre 16 i 18 anys només podran ocupar vocalies.

L’actual junta directiva compleix així el seu mandat de dos anys tal com marquen els estatuts que ha de ser, després d’haver-se aprovat la seva candidatura a l’Assemblea de socis del 2012 per unanimitat.

Assemblea ABPS 2014

L’ABPS va realitzar la seva Assemblea Ordinària de Socis Anual

El passat diumenge dia 1 de desembre, el Palau del Rei Moro acollí la celebració de l’Assemblea Anual Ordinària de l’ABPS.  Al tombar del migdia una quarantena de sòcies i socis s’aplegaren a la Sala Principal de la seu de l’entitat per tal de desgranar un a un els punts de l’ordre del dia.

Foto de l'Assemblea

S’iniciava aquest ordre amb la lectura i aprovació unànime de l’acta de la sessió de l’any passat.  Tot seguit, el president de l’entitat, Xavier Salmerón presentà l’informe relatiu a les nombroses activitats que s’han anat succeint al llarg de l’exercici i que com es ben conegut inclouen el cicle tradicional anual, així com les diverses sortides dels balls de l’entitat tant a les festes locals com en d’altres indrets.  També el representants del Grup Pessebrista i LA SACA, tingueren el seu torn per exposar als assistents les seves respectives activitats al llarg de l’exercici.

En el seu torn, el tresorer de l’entitat, Daniel Picas, informà de l’estat de comptes que tot i donar un balanç negatiu, permet a l’agrupació encarar el proper pressupost i exercici amb liquidesa de tresoreria i sense pagaments pendents.

Un altre balanç, aquest cop de socis, situa l’Agrupació amb un total de 1064 associats.

Arribats a aquest punt, la Junta Directiva va proposar als seus associats, l’adhesió a la Declaració pel Dret a Decidir del Parlament de Catalunya, que fou aprovada unànimement.

El president de l’Agrupació va informar també els assistents de l’estat dels treballs d’edició del documental de Festa Major promogut per l’entitat i que amb tota probabilitat serà estrenat la propera primavera.  Així mateix, s’informà l’assemblea que l’ajuntament ja va nomenar la Comissió que haurà de redactar el projecte per al Centre d’Interpretació de la Festa promogut des de l’ABPS.

Finalment, es donà compte dels canvis produïts en el si de la Junta, amb la incorporació de tres nous vocals, la Loreto Baqués, l’Adriana Matas i l’Edu Sentís, així com el comiat de la fins ara vicepresidenta, Mercè Garcia Campillo, per qui el president tingué paraules d’agraïment per la tasca desenvolupada no només en aquesta junta, sinó també en les precedents;  i d’en Joan Coleto.

Convocatòria d’Assemblea Ordinària de Socis 2013 de l’ABPS

La Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges convoca els seus socis i sòcies a l’Assemblea ordinària 2013 de l’entitat, que tindrà lloc el proper diumenge dia 1 de desembre.

L’assemblea es realitzarà a la seu de l’entitat, el Palau del Rei Moro, al carrer d’en Bosch, 10-12 de Sitges, a les 11,30h en primera convocatòria i a les 12h en segona convocatòria, amb els següents punts en l’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea.
2. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2013
3. Lectura de les memòries d’activitats de les entitats amb seu al Palau.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes
5. Presentació dels projectes i aprovació, si s’escau, del pressupost 2014.
6. Relació d’altes i baixes socis.
7. Proposta d’adhesió a la Declaració pel Dret a Decidir del Parlament de
Catalunya
8. Informació relativa al Documental de Festa Major i Centre
d’Interpretació de la Festa.
9. Informació de la proposta de modificació dels estatuts i els reglaments
interns.
10. Proposta de ratificació de canvis en la composició de la Junta
Directiva.
11. Propostes urgents
12. Torn obert de paraules.

És molt important que els associats de l’Agrupació assistiu a la convocatòria.

Escut de l'ABPS