Tag Archives: ball de diables

COMUNICAT OFICIAL: Judici a l’Agrupació pels versos del Ball de Diables

En relació a la demanda interposada per un sitgetà a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges pels versos del seu Ball de Diables, actualment en coneixement del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Vilanova i la Geltrú (Procediment Ordinari 303/2013) i atès que la vista pública estava fixada de celebrar-se el dia 16 d’octubre a les 10h, la Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges vol informar als seus associats que aquesta ha estat suspesa per decisió de la jutgessa que havia de portar el cas sense decidir una nova data del judici.

La Junta Directiva de l’Agrupació vol aprofitar l’oportunitat que obre de nou aquesta suspensió de la celebració de la vista per tal de trobar una solució que resolgui amistosament el litigi.

Escut de l'ABPS

COMUNICAT OFICIAL: Demanda a l’Agrupació pels versos dels Ball de Diables

Escut de l'ABPS

Aquesta Junta creu oportú tractar els temes amb transparència i afavorint la participació dels seus socis i del poble de Sitges.  És per això que creiem necessari fer públic el nostre posicionament i actualitzar la informació que ja vàrem donar en la darrera Assemblea General de socis, en relació a la demanda interposada per un sitgetà a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges pels versos del seu Ball de Diables, actualment en coneixement del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Vilanova i la Geltrú (Procediment Ordinari 303/2013).

En base a aquesta demanda, que el demandant va interposar inicialment a Barcelona, en data 25-09-2012, l’actor persegueix la condemna d’aquesta Entitat, de forma solidària amb el seu nebot, en LLUÍS ARTIGAS MASDEU, qui ha vingut desenvolupant el paper de Llucifer del Ball de Diables d’aquesta entitat en els darrers anys.

En efecte, sol·licita l’actor es declari que tant aquesta entitat com el soci LLUÍS ARTIGAS MASDEU, han comès una intromissió il·legítima en el seu honor en forma de calumnia, injuria i amenaça suposadament patides arran de les respostes del Llucifer a diversos versos pronunciats amb motiu de la representació del ball parlat dels diables de l’Agrupació, a l’Hort de Can Falç, durant les Festes Majors dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012.

Pretén, a més el demandant, que la Jutgessa que coneix del cas condemni solidàriament als demandats a pagar-li la quantitat de 17.248,10€, dels quals, 11.248,10€ manifesta, que no acredita, corresponen a indemnització per danys patrimonials/professionals causats i 6.000€, a indemnització per danys morals. Per últim, persegueix el demandant es condemni als demandats a publicar, assumint-ne el cost, la sentència a l’Eco de Sitges, quatre vegades de manera intermitent (setmana sí, setmana no) i a que sigui la sentència oralment reproduïda a Canal Blau i Ràdio Maricel, en franges horàries de màxima audiència, dues vegades entre setmana i dues en cap de setmana. I, ja per acabar, demana igualment que el Jutjat imposi als demandats l’obligació de gestionar amb Ràdio Maricel l’eliminació dels podcasts que contenen els versos dels diables de l’Agrupació de les darreres quatre Festes Majors, tot això, amb expressa condemna a pagar-li les costes del procés.

Davant la gravetat de la reclamació rebuda, que posa en perill no només els recursos d’aquesta entitat per tirar endavant els seus objectius associatius, sinó també l’espontaneïtat i caràcter satíric d’una manifestació tradicional i popular tant arrelada al nostre poble, com són els versos dels diables i, de retruc, les diferents manifestacions satíriques presents a la nostra cultura popular (predicots carnavalescs, jotes improvisades, glossa….), aquesta Junta Directiva va reaccionar immediatament. Per una banda, encarregant la defensa del cas a un Lletrat sitgetà de la seva confiança; per l’altra, obrint un expedient disciplinari al soci LLUÍS ARTIGAS MASDEU, el qual ha quedat en suspès, a expenses de reobrir-lo tan aviat com recaigui sentència judicial ferma; i, per acabar, encarregant un dictamen pericial, que ha de servir per contextualitzar les manifestacions objecte de la controvèrsia.

Una controvèrsia que esdevé, segons es desprèn de les al·legacions del tiet demandant i del nebot codemandat, arran del cost d’un mur de separació (1.500€) en la divisòria de les finques adjacents que els familiars en litigi en són propietaris a Sitges i que el Llucifer demandat li reclama al tiet demandant i que aquest darrer, diu no deure o no voler pagar. Doncs bé, aquest conflicte familiar, que no ha estat possible solucionar amistosament, comporta un potencial risc per les nostres festes i tradicions des del mateix moment en que sotmet a la consideració d’un tercer, aliè a la Festa, la decisió de determinar quin és el llindar del que és o no tolerable de suportar en aquest context festiu.

És per això que un dels principals eixos de defensa d’aquesta Entitat a estat el d’apropar el litigi al context que li és propi, extrem que s’ha aconseguit gràcies a que va ésser estimada la declinatòria per aquesta Entitat plantejada, en base a la qual es va inhibir el Jutjat de 1ª Instància nº 41 de Barcelona en favor dels Jutjats de Vilanova i la Geltrú.

Entenem que no hi ha base legal per tal que aquesta Entitat sigui condemnada. En efecte, des de la perspectiva de la responsabilitat directa, que se’ns exigeix de forma solidària, és sabut que la responsabilitat és solidària, quan en són varis els causants del dany, però sempre i quan no es pugui determinar o identificar la part del dany que és atribuïble a cada un dels agents i en aquest cas, és clarament identificable la persona que va proferir les manifestacions objecte del litigi. Tampoc des de la perspectiva de la responsabilitat vicaria (per fet aliè, és a dir, la dels pares pels actes dels fills, de l’empresari pels actes dels treballadors…) es donen les condicions per aplicar analògicament l’art. 1903 del Código Civil.

Preocupa no obstant que arrel d’aquest plet les nostres festes i tradicions vegin limitada la seva llibertat per fer de la sàtira un component lúdic tan consubstancial de la cultura dels països catalans. Una tradició satírica amplíssima que es manifesta en la literatura, el dibuix, el teatre, els moderns xous televisius de sàtira política i esportiva i de la que els nostres balls i entremesos n’han estat sempre un bon exponent.

En tant que la defensa de les nostres festes i tradicions constitueix un dels fins principals d’aquesta Entitat ens oposarem fermament a l’atac que suposa la demanda presentada per l’arquitecte sitgetà, la vista pública del qual està prevista de celebrar el proper dia 16 d’octubre a les 10h.

Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges

Sitges, a 14 d’abril de 2014

diables