Tag Archives: Junta Directiva

L’Agrupació publica a la seva web el seu Portal de Transparència

La Junta Directiva de l’Agrupació presidida per Loreto Baqués ha decidit fer públic mitjançant la pàgina web http://www.agrupasitges.cat/transparencia i complint així la nova normativa de la Transparència aprovada pel Parlament de Catalunya l’any passat, el Portal de la Transparència on poder consultar les dades institucionals i econòmiques més rellevants de l’entitat sitgetana dels últims tres anys.

Entre aquestes dades es poden consultar els documents reguladors com els nous Estatuts i Reglaments de règim intern aprovats el passat novembre, totes les actes de les assemblees generals de socis, la composició de la Junta Directiva, els noms dels caps de colla dels balls tant adults com infantils, els convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges i els convenis de cessió tant del Palau del Rei Moro com dels Cabeçuts de l’Ajuntament. A la vegada també es pot consultar el nombre de sol·licituds per accedir a un dels balls. Per temes de protecció de dades no s’han pogut publicar les llistes d’espera de forma pública però sí que els socis i els mateixos interessats, ho poden consultar sol·licitant-lo per escrit a la secretaria. Tot i així, per l’Agrupació, poder fer públic quanta gent vol formar part d’un ball de l’entitat és un pas importantíssim per ser capdavanters en la transparència entre els balls de la Festa Major.

En termes econòmics es poden consultar de forma resumida el balanç econòmic de l’entitat, els ingressos prevenients de subvencions públiques, els ingressos i despeses de les activitats ordinàries de l’Agrupació, i les despeses en vestuari, personal laboral i del Palau del Rei Moro.

Per finalitzar també es poden descarregar totes les publicacions realitzades en aquests últims tres anys per l’ABPS, com són els números de les revistes El Fogall i la Gallofa, l’audiovisual ‘Sitges, sentiments de festa’, i el llibre dels Falcons de Sitges.

Les dades d’aquest portal de transparència s’aniran ampliant any rere any i de moment, converteix l’Agrupació com la primera entitat sitgetana a fer publica totes aquestes dades que tot i ser una entitat privada la seva finalitat és de caràcter general.

Web AgrupaSitges

El 27 de febrer tindrà lloc la segona taula rodona per debatre el futur de l’entitat.

El pròxim 27 de febrer a les 19,30h al Palau del Rei Moro és la data escollida per celebrar la segona taula rodona per debatre el futur de l’entitat, que aquest cop versarà sobre el paper que l’Agrupació desenvolupa dins la Festa Major de Sant Bartomeu i la de Santa Tecla; l’organització interna, la coordinació amb la Comissió Municipal de Festa Major, i la relació que s’estableix amb els altres balls que participen en el seguici de la festa.

Els components de la segona taula seran; Magí Almirall, Regidor de Festes i Tradicions de Sitges; Siscu Rosell, expresident de la Comissió Municipal de Festa Major; Pepe Pérez, membre del Drac; Marta Roig, membre del Ball de Bastons; Amelia Gimeno, membre del Ball de Gitanes BT; Carme Comas, coordinadora de vestuari i dels balls de l’ABPS; Oscar Ortiz, membre del Ball de Gitanes ABPS; Vinyet Esteban, membre del Ball de Gitanes ABPS. La taula estarà moderada pel President de l’Agrupació, Xavier Salmerón.

Les taules rodones estan enfocades a la participació dels socis i sòcies de l’entitat, tot i que la mateixa, obre l’acte a tots els vilatans i vilatanes per obtenir un ampli ventall d’opinions. Noves eines que aquesta Junta de l’entitat vol utilitzar per propulsar la remodelació del funcionament intern de l’entitat.

Tanmateix, l’ABPS celebra els bons resultats de la primera taula rodona on es tractava i valorava el paper de l’entitat dins el teixit associatiu de la vila i on es van reunir diferents representants de les entitats culturals que van exposar diferents models de gestió i organització interns.

2a taula rodona ABPS

La Junta Directiva de l’ABPS organitza dues taules rodones per debatre el futur de l’entitat

La primera de les taules rodones estarà dedicada al paper de l’entitat en l’associacionisme de la vila i la segona a la presència dins de la Festa Major i com s’organitza internament.

La nova Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, escollida el passat mes de desembre, ha organitzat dues taules rodones on hi vol convidar tots els socis de l’entitat a debatre quin és el futur de l’associació en un moment clau i on creu que s’ha de plantejar tot.

L’entitat. que aquest any 2015 compleix 37 anys. ha aconseguit una estabilització institucional que ha permès una relació fluïda amb l’Ajuntament, la cooperació molt positiva amb d’altres entitats de la vila, i s’ha convertit en un element clau en el desenvolupament i l’evolució de la Festa Major, amb la plusvàlua d’una tresoreria sanejada.  Aquest camí però no ha estat fàcil, i les diferents juntes directives han hagut de passar per moment molts crítics. De fet, tot i la bona salut actual encara queden serrells que solucionar; com demandes jurídiques que poden perjudicar el dia a dia d’una associació sense ànim de lucre; o la falta d’unitat entre els diferents elements que composen la festa; i possiblement una certa deixadesa en determinats aspectes pedagògics .

Però aquesta és la opinió de l’actual Junta Directiva i per això vol obrir un debat on s’hi puguin sentir escoltats tota la resta d’agents que configuren l’entitat i en conseqüència la festa i per extensió la pròpia vila de Sitges.

És per això que la primera de les taules rodones que es proposen, i que tindrà lloc el divendres 23 de gener a les 19,30h al Palau del Rei Moro, porta com a títol ‘El paper de l’Agrupació en l’associacionisme de la vila’ i estarà formada pel Batlle, Miquel Forns, en representació de l’Ajuntament i els presidents representants d’entitats amb vinculació estreta amb l’ABPS com en Santi Terraza de la Colla Jove de Castellers de Sitges; na Vinyet Planas, de La SACA; en Francesc Amorós del Grup Pessebrista; n’Elena Ferrer de la Societat Recreativa El Retiro; n’Isaac Bielsa del Casino Prado Suburense. També hi estan convidats a formar-ne part en Joan Duran, ex president de l’Agrupa i en Josep M. Esteban, soci de l’entitat.

La segona de les taules rodones tindrà lloc desprès del Carnaval, concretament el 27 de febrer a la mateixa hora i al mateix lloc, però en aquesta ocasió la temàtica que s’hi vol tractar serà el paper que l’Agrupació desenvolupa dins la Festa Major i Santa Tecla; l’organització interna i la relació que s’estableix amb els altres balls que participen en el seguici de la Festa. Els participants d’aquesta segona taula encara no està tancada, tot i que es pot avançar la presència del Regidor de Tradicions i Festes, Magí Almirall; l’expresident de la Comissió de Festa Major, Siscu Rosell, i diversos representants dels balls, tant de la casa com externs.

Les dues taules rodones estaran moderades pel president de l’Agrupació, Xavier Salmerón, i tot i que estan enfocades als socis i sòcies de l’entitat, hi són també convidats els vilatans i vilatanes que vulguin fer les seves aportacions per aconseguir un debat plural i enriquidor.

Un cop finalitzades les dues taules rodones, la Junta Directiva tindrà més elements per debatre els continguts i elaborar conclusions, així com programar les accions que consideri oportunes per tal d’assolir dins d’aquest any una renovació de l’entitat.

Taules rodones futur ABPS

Xavier Salmerón i Carbonell és re-escollit com a President de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges

L’Entitat va celebrar el passat 12 de desembre al Palau del Rei Moro la seva Assemblea General de Socis que alhora fou electiva

Amb una assistència de més de seixanta socis i sòcies, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges va celebrar, com fa anualment, la seva Assemblea Ordinària que alhora va ser electiva. La reunió es va desenvolupar de forma plàcida i primerament es va fer una lectura de la memòria d’activitats que l’entitat ha realitzat durant l’any 2014, destacant el projecte del documental de la Festa Major ‘Sitges, sentiments de Festa’ que va estrenar a l’abril i que s’han venut més de 800 dvd’s.

Tot seguit es va repassar l’estat de comptes de l’entitat, on el tresorer Dani Piques i Ribalta va anunciar que s’havia tancat l’exercici amb un dèficit de 1.697,24€, i uns ingressos pendents de 4.228,24€, convertint així l’exercici del 2014 amb un saldo positiu de 10.106,47€. Piques va ressaltar que la Junta té el compromís de realitzar activitats que beneficiïn el poble de Sitges i a la vegada divulgar la nostra cultura i folklore local sense haver de tancar en números vermells i no generar dèficit, tot i l’estancament d’ingressos provinents de les administracions públiques i la difícil tasca de vetllar i mantenir les instal·lacions municipals del Palau del Rei Moro.

Més crític va ser el punt de l’ordre del dia on es va explicar el procés que la Junta Directiva havia gestionat des de que va rebre la demanda on es denunciava l’Agrupació de Balls Populars de Sitges i al Llucifer del seu Ball de Diables per les contestacions d’aquest últim en els versos de les Festes Majors dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012. El President Xavier Salmerón explicà el risc d’una sentencia desfavorable als interessos de l’entitat i tots els intents que la seva Junta Directiva havia gestionat per tal d’arribar a un possible acord amb la part demandant i retirar així la demanda. Finalment, la Junta Directiva va portar a votació la possible expulsió de l’entitat del Llucifer per haver arribat a un pre-acord amb el demandant el mateix divendres que en cas de ser expulsat per assemblea, la part demandant retiraria la demanda. Per 45 vots en contra de l’expulsió, 17 a favor, i 2 abstencions, els socis reunits en assemblea van decidir no expulsar al Llucifer i per tant, anular el pre-acord de la Junta amb la part demandant i seguir endavant amb el procés judicial.

I arribà el moment de la renovació de càrrecs. L’única candidatura presentada fou aprovada per practica unanimitat amb dos abstencions i un vot en contra. Els nous càrrecs de la Junta Directiva són: President, Xavier Salmerón i Carbonell; Vicepresidenta, Loreto Baqués i Almirall; Tresorer, Daniel Piques i Ribalta; Secretària, Pepi Martínez i Font; Vocals, Adriana Matas i Casademont, Raquel Planas i Lluis, Maica Díez i Alcón, Pau Baqués i del Campo, Xavi Huete i Carreras, Serena Serra i Masó, Gabri González i Miret, Bàrbara Muntané i Urbano, Ramon Méndez i Cervera, Rosa Maria Nebleza i Raventós, Carme Comas i Domingo, i Joan Duran i Ferrer.

Xavier Salmerón i Carbonell ha estat el president de l’entitat en aquests dos últims anys. Prèviament havia estat membre de les dues juntes presidides per Joan Duran i Ferrer. Fins fa un any ha estat membre del Ball de la Moixiganga de Sitges i va ser en el seu dia, impulsor de l’Esplai de Lleure de l’ABPS. Actualment també es membre de la Comissió Municipal de Festa Major i Santa Tecla.

Xavier va manifestar que d’acord amb la candidatura presentada, s’han marcat un únic any de feina amb l’objectiu de resoldre la demanda judicial a l’Agrupació i analitzar de forma crítica, quin ha de ser el futur de l’entitat dins la festa i el món associatiu de la vila.

L’Assemblea finalitzà als volts de l’una de la matinada amb en el torn de precs i preguntes.

Foto Assemblea 2014

Convocatòria de l’Assemblea Ordinària i Electiva de Socis 2014 de l’ABPS

La Junta Directiva actual ha fet públic l’ordre del dia de l’Assemblea de Socis anual, mitjançant la convocatòria que s’ha enviat a tots els socis i sòcies de l’entitat i que rebran properament als seus domicilis.

La reunió, que també serà electiva, tindrà lloc el divendres 12 de desembre a les 21,30h en primera convocatòria i a les 22h en segona convocatòria a la seu de l’entitat, al Palau del Rei Moro, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea.
2. Lectura de les memòries d’activitats de les entitats amb seu al Palau.
3. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2014.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2015.
6. Relació d’altes i baixes socis.
7. Demanda a l’Agrupació pels versos del Ball de Diables.
8. Presentació de les candidatures i elecció de la Junta Directiva.
9. Torn obert de paraules.

Dins dels terminis establers, que la Junta ha notificat per tal que els socis i sòcies puguin presentar candidatures per presidir l’associació, l’única candidatura que s’ha presentat ha estat la que encapçala l’actual president Xavier Salmerón i que està formada pels següents socis:

Xavier Salmerón i Carbonell, President
Loreto Baqués i Almirall, Vicepresidenta
Daniel Piques i Ribalta, Tresorer
Pepi Martínez i Font, Secretària

Adriana Matas i Casademont, vocal
Raquel Planas i Lluis, vocal
Edu Sentís i Parelló, vocal
Maica Díez i Alcón, vocal
Pau Baqués i del Campo, vocal
Xavi Huete i Carreras, vocal
Serena Serra i Masó, vocal
Gabri González i Miret, vocal
Bàrbara Muntané i Urbano, vocal
Ramon Méndez i Cervera, vocal
Rosa Maria Nebleza i Raventós, vocal
Carme Comas i Domingo, vocal
Joan Duran i Ferrer, vocal

Xavier Salmerón ha volgut manifestar que d’acord amb la resta de l’equip directiu la idea inicial era no presentar de nou una candidatura. No obstant i això, les actuals circumstàncies marcades per la demanda judicial pendent encara de resoldre, han obligat a renovar el compromís d’aquesta junta amb l’entitat.

De fet, la nova candidatura s’ha marcat com objectiu resoldre aquest tema abans d’un any, i mentre això no es fa efectiu, analitzar de forma crítica, valorant i analitzant quin ha de ser el futur de l’entitat dins la festa i el món associatiu de la vila. És per això que alguns membres de la candidatura que provenen de l’actual junta ja han comunicat la seva intenció de dimitir un cop s’hagi resolt la demanda –ara per ara, continuen per ser conseqüents i solidaris amb les decisions adoptades fins ara pel conjunt de l’equip directiu- i les noves incorporacions serviran per aportar nous punts de vista al debat general relatiu al futur de l’Agrupació.

Per tant, l’única candidatura presentada es marca com a termini, si surt escollida, d’un any per aconseguir tots aquests propòsits. Passat aquest termini, el mateix Xavier Salmerón i la seva candidatura es comprometen a dimitir i possibilitar així un relleu sense cap tipus de llast i amb un esperit fundacional renovat als temps actuals.

Assemblea ABPS 2014

Convocada l’Assemblea de Socis de l’ABPS del 2014

La Junta Directiva presidida per Xavier Salmerón i Carbonell ha decidit convocar l’Assemblea General de Socis 2014 de caràcter ordinari, i que alhora serà electiva, pel pròxim divendres dia 12 de desembre de 2014 a les 21,30h en primera convocatòria.

Al ser una assemblea electiva, s’obre un termini per tal que tots aquells socis de l’entitat que vulguin presentar una candidatura per presidir l’Agrupació i formar part de la junta, ho puguin comunicar sempre per escrit a qualsevol membre de l’actual junta o per correu electrònic (info@agruapsitges.cat) abans del 20 de novembre de 2014. Passat aquest termini, es comunicarà i confirmarà a tots els socis l’ordre del dia de l’Assemblea ordinària electiva i s’anunciarà les candidatures presentades.

Per formar part de la junta directiva, segons els articles 4 i 5 dels estatuts de l’entitat, només cal que siguin majors de 16 anys amb una antiguitat de més d’un any com a soci, i que els socis entre 16 i 18 anys només podran ocupar vocalies.

L’actual junta directiva compleix així el seu mandat de dos anys tal com marquen els estatuts que ha de ser, després d’haver-se aprovat la seva candidatura a l’Assemblea de socis del 2012 per unanimitat.

Assemblea ABPS 2014