Centre d’Interpretació de la Festa

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges, en estreta col·laboració amb les regidories de Tradicions i Festes i de Cultura de l’Ajuntament de la vila i amb el nostre Consorci del Patrimoni, està endegant un projecte ambiciós i de vital importància per al folklore i l’expressió de cultura popular que ens defineixen com a sitgetans: la creació d’un Centre d’Interpretació de la Festa que reuneixi, en un espai ampli, patrimonialment significatiu i funcional, un discurs museogràfic modern i un espai polivalent dedicat a la pedagogia de la tradició, que, a l’ensems, posin de relleu l’extraordinari valor cultural i d’identitat -tant a nivell material com immaterial- de les nostres manifestacions festeres.

imatge_base_1

La primera fase de la creació del Centre va ser precedida per un període, d’aproximadament un any, en què una Comissió municipal aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sitges i formada per persones vinculades amb el moviment associatiu de la festa, amb l’estudi de les tradicions i la història de la vila de Sitges, amb la gestió cultural, la pedagogia i la museografia –nomenats, per consens, a proposta dels quatre promotors que llisto més amunt- va idear, estructurar, pressupostar, dissenyar i escriure el projecte en base el qual es materialitzarà el Centre d’Interpretació de la Festa.

Per a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, que és l’entitat que, des de l’actual Junta Directiva i des de les Juntes que va dirigir Joan Duran, ha impulsat la creació d’aquest Centre, és un repte majúscul vetllar per l’èxit de la proposta. Perquè, com associació cultural que nasqué per a garantir el manteniment i la difusió del folklore popular de la vila de Sitges, creiem que el gaudi, la comprensió i la valorització de les nostres arrels va més enllà de treure al carrer una bona part dels tradicionals balls que configuren el seguici de les nostres Festes Majors, i que dissenyar un Centre d’Interpretació de les característiques que projectem elevarà a les cotes que li corresponen l’immens valor patrimonial de la nostra Festa.

Des de l’entitat, volem remarcar el compromís ferm que l’Ajuntament de Sitges, mitjançant les regidories de Tradicions i Festes i de Cultura, ha explicitat en pro del projecte, i que ve donat per l’interès del consistori de protegir, conservar i donar a conèixer les nostres tradicions i el nostre folklore popular. Per la seva part, el Consorci de Patrimoni de Sitges s’ha implicat, des del principi, en el nostre projecte, i ens honora que sigui així perquè és l’ens titular, responsable i gestor d’elements materials de valor artístic i patrimonial cabdals en la nostra festa, com els Gegants de la Vila, obra de Lluís Labarta (1887) i el Drac, obra d’Agustí Ferrer i Pino (1922), així com de la representació de la festa en diverses obres d’art.

foto2

El Centre d’Interpretació de la Festa de Sitges, que neix, a més, amb la voluntat i l’absolut convenciment d’esdevenir transversal i d’interès per al màxim nombre de sitgetans, sitgetanes i visitants, servirà, n’estem convençuts, per a divulgar, exposar i fer pedagogia de la Festa Major de Sant Bartomeu i la de Santa Tecla, tot posant de relleu el seus elements més característics, fent especial èmfasi en la tradició, els balls populars i la imatgeria pròpia i definitòria del folklore sitgetà, sense oblidar, ans el contrari, tot el corpus artístic, literari i bibliogràfic que aquest ha generat. Tenim, ara sí, una gran oportunitat i compromís entre les mans. I procurarem, amb tota la nostra força, estima, coneixement i generositat, reeixir-hi. I ho farem comptant amb tothom. Colze a colze, treballem-hi!

Comissió per a la redacció del Projecte del Centre d’Interpretació de la Festa:

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sitges del 29 de juliol, va aprovar per unanimitat les persones que formaran part de la Comissió per a la redacció del Projecte del Centre d’Interpretació de la Festa, que van ser proposats prèviament per l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, el Consorci de Patrimoni de Sitges, i les Regidories de Festes i Cultura de l’Ajuntament de Sitges:

  • Joan Duran i Ferrer, President
  • Miquel Marzal i Ortiz
  • Francesc Parra i Mestres
  • Jordi Cubillos Alminyana
  • Eduard Sentís i Parelló
  • Ma Rosa Julià Carbonell
  • Ignasi Benazet Navarro
  • Judith Albors i Casanova

Presentació pública del Projecte del Centre d’Interpretació de la Festa:

La proposta d’aquesta primera fase realitzada per la comissió aprovada per Ple es pot visualitzar en la següent presentació presentada a principis d’agost de 2014 i que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sitges va aprovar: