Tag Archives: oferta de feina

Vols treballar d’Auxiliar Administratiu a l’Agrupació Balls Populars de Sitges?

La Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges informa de la convocatòria d’una OFERTA de FEINA per desenvolupar les taques d’AUXILIAR ADMINISTRATIU i que estem tramitant a través del Centre d’Iniciatives Econòmiques ‘Nivell 10‘ fins al dia 24 de juliol de 2015. Els detalls de l’oferta són els següents:

OFERTA DE TREBALL

Lloc a cobrir: Auxiliar Administratiu
Horari: 15 hores setmanals a determinar segons les necessitats de l’entitat i del candidat.
Termini: Tres mesos (de l’1 d’agost al 31 d’octubre)
Ubicació: Palau del Rei Moro
Remuneració: 450€ (bruts)/mes

Tasques a desenvolupar:

 • Atenció personal, telefònica i telemàtica de l’oficina de secretaria de l’Agrupació.
 • Elaboració de documents i llistats relacionats amb els balls de l’entitat.
 • Suport logístic en actes de l’entitat durant l’horari establert
 • Efectuar gestions fora del lloc de treball. Principalment relacionades amb entitats bancàries i oficines.
 • Classificació i arxiu de la documentació existent a la Secretaria de l’entitat.

Requisits a valorar:

 • Experiència laboral o acadèmica en treballs administratius.
 • Coneixement de les eines informàtiques del paquet Microsoft Office.
 • Coneixement del català escrit i parlat.
 • Bona disposició per al tracte directe amb el públic.
 • Coneixement de la idiosincràsia de l’entitat i dels balls populars de la Vila de Sitges
 • Bona disposició per a la possible flexibilitat horària de forma puntual.

Selecció:

 • Les candidates i candidats seran pre-seleccionats segons els criteris establerts al Nivell 10
 • Els familiars de nivell 1 i 2 dels membres de la Junta Directiva de l’Agrupació no podran optar a la plaça.
 • La selecció final es farà des de l’entitat mitjançant una entrevista a càrrec de dos o tres membres de la Junta Directiva.
 • Cap la possibilitat, si es considera convenient, que es determini fer algun exercici de tipus pràctic per acabar de valorar els aspirants.

Escut de l'ABPS